השירים שההורים לימדו אותנו

קנדה (אמא של הילה)
מצרים (אמא של יוגב)
דנמרק (אמא של יוכבד)
יפן (אבא של ישיהיטו)
ארצות הברית (אבא של יוסי)