השירים שההורים לימדו אותנו

יוסי בכינור
למרים טלה קטן
לטלה מרים קטנה
הכינור ביוסי