פה ושם בקיבוץ חצור - 1987

Here and There on Kibbutz Hatzor - 1987

Luckily, I saw to it that the items shown in this exhibit in the gallery of my kibbutz, Kibbutz Hatzor, were photographed. And I even saved everything in a binder. This was a number of years before I first encountered the internet or learned HTML. But when I thought of converting those photographs into a web exhibit I’d totally forgotten where I’d kept that binder. It was in December of 2021 as I searched (as always) for something else that I found it. It was clear to me that the next step would be to finally set up a site that could put the exhibit on the web.

 

לשמחתי דאגתי לצלם את הפריטים בתערוכה הזאת שהוצגה בגלריה של קיבוצי, קיבוץ חצור. אפילו שמרתי את הכל בקלסר. זה היה מספר שנים לפני שנחשפתי לאינטרנט או למדתי HTML. אבל כאשר עלה בראשי להפוך את הצילומים לתערוכה ברשת כבר שכחתי היכן שמרתי את הקלסר. בדצמבר 2021, תוך חיפוש עבור (איך לא?) משהו אחר, מצאתי אותו. היה ברור שהצעד הבא יהיה סוף סוף להפיק אתרון שיכול להציג את הדברים.


עץ הוא יפה. כך למדנו, וכך אנחנו יודעים.

העין לומדת מהר מאד כיצד להסתכל. היא מתרגלת להעיף מבט ולדעת מיד מה שווה התבוננות, ועל מה כדאי לפסוח.

מטרת התערוכה הזאת הינה לעזור לאמן את העין קצת אחרת: לא לסגור את העיניים לאותם מראות שבדרך הטבע ובדרך הלימוד יודע לנו שהם "שווים" התבוננות מאומצת, אלא לפקוח את העיניים לקבוצה נוספת של מראות שגם הם מזמינים, אולי בהפתעה מסויימת, חוייה אסטטית ורגשית. למראות האלה, מראות מקריים, או מזדמנים, מוקדשת תערוכה זאת.

למראות המזדמנים האלה אין אותו הגיון פנימי אשר ליצירות של הטבע או של היד המכוונת. הם נוצרים בדרך המקרה, ולעתים קרובות מדי הם אינם מעוררים תגובה מעבר לחוסר איכפתיות אצל הצופה.

היצירה המובאות כאן הן לקט של יצירות שניתן למצוא בטיול בקיבוץ. יש ביניהן יצירות בעלות עיצוב מעודן אשר ההתבוננות בהן גורמת להנאה מאופקת אך לא יותר. ויש ביניהן יצירות אשר מעוררות רגשות חזקים אשר תופסים את המוח ואת הרגש לזמן ממושך. אצל כולן יש אלמנט מסויים של הפתעה: הרי אלה חפצים מוכרים שלא זכו להתבוננות "אמנותית" קודם לכן.

פועל עלינו תהליך אסטטי מיוחד. ניתן לומר שהמסגור יוצרת את האמנות. החפצים המוצגים כאן, כאשר הם ללא מסגרות או ללא תצוגה בגלריה, הם סתמיים. הם לא יעוררו רגשות אסטטיים מפני שאיננו מיחסים להם תכונות אסטטיות. פעולת המסגור, ללא שום שינוי או תוספת בחפצים עצמם, מגדירה אותם כראויים להתבוננות אמנותית. היא הופכת אותם לחפצי אמנות.

כל היצירות המוצגות כאן הן "מקוריות". הן לא עברו שום עיבוד או שום שינוי של יד מכוונת או יד מעצבת. רובן הן תוצאה של תהליך שכלל בתוכו גם איתני הטבע וגם "עזרה" אנושית לא רצונית – שילוב של מזג האויר, הזמן, רגלי ילדים רומסות, טרקטור עובר, צינור מטפטף, ותופעות אחרות. אבל הזמן עושה את שלו – יש בין היצירות קשת מגוון של חויות אמנותיות המחכות לעין הפקוחה להן.


בתוך הגלריה מוצגות יצירות ניידות. בנוסף ליצירות האלו יש צילומים של יצירות שלא ניתנות להעברה, אך בכל זאת נכללות בתוך התערוכה. ליד כל צילום מצויין מקום המצאותה של היצירה. מומלץ למבקר בגלריה לגשת ולבקר גם אצל היצירות האלו כדי לראות אותן בגודלן הטבעי.

היצירות שמוצגות בתערוכה הן רק חלק מרבות הקיימות בחצר הקיבוץ. בחירת אלו על גבי אחרות היתה לרוב ענין סובייקטיבי, אם כי גורם נוסף היה קירבת היצירות למרכז הקיבוץ. החברים מוזמנים למצוא יצירות נוספות בטיוליהם בקיבוץ – יצירות אשר מעוררות את הרגש האמנותי שלהם – ולמסגר אותן, וכך להוסיף אותן לתערוכה.


View an English version of this text


קדימה לתערוכה


צילום - ריקרדו ברעם