המסמך המוצג באתר זה הוא עדכון והרחבה למסמך "למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי" שפורסם לראשונה בחודש מרץ, 2004. הוא מהווה בסיס להוראה ולמידה בסביבה המתוקשבת.

באתר תמצאו את מסמך המדיניות, מסמך מטרות הוראה ו"מה ומתי" ומודל פדגוגי להוראת תהליך למידה מידעני. מסמך המדיניות והמודל הפדגוגי נשארו כפי שהם הופיעו בשנת 2004. לעומת זאת, מטרות ההוראה, יחד עם "מה ומתי" מחליפים את חלק הסטנדרטים במסמך המקורי.

מסמך מטרות הוראה ו"מה ומתי" הם חלק מהכלים באתר העומדים לרשות המנהלים, המדריכים והמורים על מנת להטמיע את ההוראה והלמידה בסביבה המתוקשבת.

  כניסה
  אודות כתיבת המסמך
עודכון אחרון: 06.08