מודלמבוא


 

מבוא


המודל המובא להלן מהווה הצעה דידקטית לפיתוח כישורי למידה מידעניים. המודל נכתב בזיקה להישגים הנדרשים בכלל והישגים 4 ו-5 בפרט, ובעזרתו ניתן לשכלל את המיומנויות המפורטות בהישגים אלו (ראה חלק ב במסמך זה).

תהליך למידה מידענית אינו מתחיל בשלב הגדרת השאלה או החיפוש במקורות השונים, ואינו מסתיים במציאת המידע המבוקש. מדובר בלמידה ארוכת טווח, אשר ראשיתה בשלב שבו מתעוררת אצל הלומד סקרנות לדעת עוד. לא תמיד מתעוררת סקרנות זו מאליה ואז מתפקידו של המורה לעורר אותה אצל תלמידיו. מרגע שהתעוררה הסקרנות ונולד הרצון לדעת - מתחיל תהליך למידה אשר כיווניו עשויים להיות שונים ומגוונים. יש והלומד יוכל לנסח מיד את שאלתו, ויש שהצורך המניע אותו יהיה כללי ובלתי מנוסח בשלבים הראשונים עד אשר ילמד יותר בנושא. לעתים מסתיים התהליך במציאת תשובה מניחה את הדעת לשאלות הראשוניות, ולעתים הוא מוביל להעלאת שאלות נוספות המניעות למידה חדשה. לעתים ינוסח הידע החדש בצורת עבודה עיונית כתובה על-פי הכללים האקדמיים, ולעתים יובא בדרך אחרת בפני קהל צופים, שומעים או קוראים.

הואיל ותהליך למידה זה אינו אחיד ונוקשה, הרי שגם דרך ההוראה המיועדת לפתחו חייבת להיות גמישה, מבוססת על שיקולי דעת של המורה לאורך התהליך כולו, ומכוונת לפיתוח שיקולי דעת וקבלת החלטות של הלומד. ברוח זו נכתב המודל. אין הוא בבחינת "כזה ראה וקדש", ואין להשתמש בו כבנוסחה אחידה, קשיחה ומחייבת.

זהו מודל תהליכי המציג שבעה שלבים שמבצעים הלומדים, ובמקביל - את מעורבות המורה בכל שלב ושלב. המורה יקבע - על-פי מטרותיו הלימודיות, התכנים הלימודיים והנתונים שבידיו על מצב הכיתה - עד כמה יתערב בכל אחד משלבי המודל ואילו מיומנויות יקדם במיוחד אצל תלמידים אלה או אחרים. זאת על-פי שיקול דעתו ובהתאם לעקרונות דידקטיים מנחים לעבודה עם המודל, כמפורט להלן.

לאן מכאן?
לדף הבא בסדר ה-"ליניארי" של המסמך
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך