כלים ללמידה, דיון ויישום 
מכירים את המסמך - כלים ללמידה, דיון ויישום

הכלים שבאתר נועדו לסייע לעושים במלאכה להכיר את המסמך ולקרוא אותו קריאה מעמיקה לקראת יישומו. חלקם יסייעו לבעלי תפקידים ללמוד את המדיניות בדרך לקבלת החלטות, וחלקם מתאימים יותר להשתלמויות אנשי חינוך בפורומים שונים: ימי עיון, מפגשי מנהלים, קורסים במכללות ובפסגות, השתלמות מוסדית בחדרי מורים וישיבות הדרכה בבתי הספר.

שימו לב: כל הנאמר כאן הוא בבחינת הצעות כלליות או דוגמאות בלבד. על מובילי ההשתלמויות להתאימן להעדפות ולצרכים היחודיים בכל מקום על-פי המטרות, תפקיד הלומדים והתנאים.

אנו מקווים שבעקבות הצעות אלה יפותחו בשדה דגמים ודוגמאות נוספים.

נודה לכם אם תעבירו אלינו את הצעותיכם וכן משוב על הכלים שבאתר.

בברכה,

צוות המחלקה לסביבות למידה חדשניות

הצעות לקריאה ולמידה של המסמך

  קריאת המסמך אל מול שאלות המבוא
  קריאת המסמך אל מול העקרונות הפדגוגיים
  קריאת המסמך אל מול מסמכים נוספים
  כלי למיפוי, תכנון ושינוי של הסביבה הלימודית בעקבות המסמך
 

דף המכיל מספר כלים יישומיים
נמצא באתר של המחלקה לסביבות למידה חדשניות
שנמצא באתר הבית של האגף לחינוך יסודי
כדאי לבקר.לאן מכאן?
חזרה לדף האחרון אותו קראתם
לתוכן הענינים של המסמך