עכביש קטנטן טיפס ...

אנחנו, כיתת דקל בבית ספר שדות יואב הקדשנו שלושה חודשים משנת הלימודים שלנו לשירי ילדים ההורים שלנו הכירו בארצות מוצאם.

דרך השירים האלה למדנו מילים חדשות בשפות רבות, והכרנו קצת את החיים בארצות בכל העולם. רצינו לשתף אחרים עם מה שלמדנו. אז ...

באתר הזה אספנו את השירים השונים, את הסיפורים שהורינו סיפרו לנו כאשר אספנו את השירים, ואת הדברים המעניינים שלמדנו על הארצות.

כמעט הכל נמצא כאן. ולמה לא הכל? מפני שאנחנו מזמינים את מי שקורא את הדברים האלה להצטרף אלינו:
אפשר להוסיף שיר
אפשר להוסיף סיפור לשיר שמצאת כאן
ואפשר גם להגיד מילה טובה .... אפשר מ-כאן.

לשירים
               לסיפורים
                                   לארצות
                                                    לילדים