קול צץ מהעבר ...
      ועדיין מדבר על העתיד (של החינוך)

בשנת 1983 הייתי המחנך של כיתה ו' – כיתה שאיתה עבדתי מכיתה ד'. אותה שנה היתה השנה החמישית שלי כמחנך – מסע חינוכי שהתחלתי עם סיום הלימודים שלי במכון חפ"ן – המכון הישראלי לחינוך, פתוח, ניסוי. בחפ"ן זכיתי ללמוד אצל אחד המורים הטובים ביותר שיכולתי לבקש – משה כספי. פעמים רבות במהלך שנת הלימודים שלי בחפ"ן משה תיאר את סביבת הלמידה המכונה "כל עתר" (כל מקום וכל עת), סביבה שהיתה הבסיס לתפיסה שעם הזמן הוא תיאר כ-"התחנכות יוצרת". אמנם דיברנו אז רבות על הפיכת הרעיונות של משה למרחב פיסי של ממש, אבל מעבר לתיאור של "חדרים" שיתנו ביטוי למדורים הלימודיים השונים לא נבנה דבר.

בספרו "החינוך מחר" משה תיאר את החדרים השונים:

במהלך השנים חיפשתי גירסאות של שירה מגנטית שאינן מחייבות Java, והשנה (2019) מצאתי גירסה שפועלת על HTML5. ועוד יותר חשוב, המערכת היתה מספיק פשוטה כך שאפילו אני, עם הידע הדי מצומצם שלי בכלי רשת, יכולתי לבצע את העברות באופן די מוצלח.

 

"כל עתר" הוא מרכז של התחנכות יוצרנית שנוצר להחליף כליל את החינוך הפורמלי הקיים לצורותיו, לרבות הנסיונות לתקנו.
במקום הפרדה שרירותית בין גורמי החינוך (המורים, התלמידים, הבניין, השיטות, המטרות, התכנים, התקציב וכו') – העמדת מערכת אחת המקיפה את הכל: סביבה מתחנכת;
במוקם כבילות למוכר ולידוע – חיפוש אחר הנסתר והתמודדות עם הבלתי ידוע;
במקום שעמום וקדרות – שמחת חיים והנאה.
לא עוד ביקוש תחליפים והטלאת טלאים כגון ריכוך האילוף בכיתות, עידון חיברותן של קבוצות, הגמשת הטכניקות של עיצוב האדם במתכונת, העשרה על-ידי תכסיסי פעלתנות, מתן מידת-מה של אינדיווידואליזציה ועוד תיקונים כיו"ב. במקום כל אלה – יצירת מסכת הזדמנויות להתחנכות יוצרנית.
דפוס ההנעה והפעולה של ההתחנכות היוצרנית הוא זה: משהו חסר לנו, לאדם, והוא מעוניין ומנסה לחפש אחריו. הגיבור המיתולוגי יכול לשמש לנו אב-טיפוס ודפוס עלילותיו יכול לשמש לנו אב-דפוס להתחנכות יוצרנית.
הגיבור נקרא לשליחותי (כגון מציאת שיקוי החיים, הנעורים, החוכמה, האהבה וכיו"ב) על-ידי דחף פנימי או על-ידי קול מגבוה. בצאתו לשליחותו עליו להפרד מבני ביתו ומסביבתו (מלימודיו בבית-הספר הרגיל), ופרידה זו מלווה תחושת סכנה עמומה. הוא יודע כי שליחותו כרוכה במבחנים קשים: מבחני סבל, פקחות ותושיה (אך לא "בחינות בגרות"). אפשר שלעזרתו יבואו יצורים טובים שיציעו לו עצות טובות ואולי אף יתנו לו מכשירי-פלא מועילים. אפשר שייתקל גם ביצורים רעים, העלולים לנסות להטעותו או להתעותו. בין כה וכה יכיר יצורים מופלאים ויתור ספירות מופלאות – במעמקי האדמה, במרומי-האויר, בלב-ים, במעבי יערות-עד, במבוכי מערות אפלות ובלועי הרי-געש... בסופו של דבר מגיע הגיבור אל ה"אוצר" המבוקש והוא נוטל אותו או "גונבו". עתה עליו לתכנן היטב את שיבתו הביתה, לפני שיגלוהו כוחות-הרשע הנקמניים. תוכניות מופלאות מתרקמות במוחו. בדרכו חזרה שוב עליו לגבור על קשיים ומכשולים רבים. סוף-סוף שב הגיבור לביתו והוא עטור הילה ותהילה. לבו מלא שמחה וצהלה והכל שמחים ומוהלים עמו. ושוב הוא מוכן ומזומן לענות לקריאת שליחות חדשה, שיש בה אתגר חדש...
הדפוס הוא איפוא זה: חלום על המשימה – הינתקות מן המוכר – חיפוש אחר המופלא – התמודדות עם הבלתי-ידוע – מתח הגילוי – חדוות ההישג – שמחת השיבה.
על-פי דפוס זה ניתן לבנות מרכז של התחנכות יוצרנית, המצטייר בעיני רוחי כסביבה המכילה 8 מדורי-התחנכות, 3 אולמי-חיים ו-4 ספירות של מציאות. המדורים, האולמים והספירות קצתם ממשיים, מוחשיים, וקצתם ערטילאים, מופשטים, ומספרם אינו מחויב ואינו מקודש, אלא ניתן לצמצום ולהרחבה לפי ההשקפה ולפי הצרכים. והלן רשימתם, הערוכה במתכוון שלא לפי סדר מסוים, ערכי או כרונולוגי:
"מדור ההתנכות": א. מדור החושים וההגיון הפשוט, ב. מדור הדמיונות וההזדיונות, ג. מדור העיבודים, ד. מדור חשיפת העבר, ה. מעבדת עדכון ההווה, ו. מדור עיצוב העתיד, ז. פינה אישית, ח. מדור התכנון, האופטימיליזציה והמכסימיליזציה;
"ספירות המציאות": א. כמעט כל חללי האגוספירה (ה"אני" האישי וסביבתו), ב. כמעט כל חללי הסוציוספירה (החברה והתרבות וסביבתן, ולא רק החברה והתרבות המערבית), ג. כמעט כל חללי האקוספירה (מערכת החיים, ולא רק על פני כדור הארץ שלנו, ד. כמעט כל חללי הקוסמוספירה (העולמות למיניהם, לרבות עולמות שאינם אפשריים).
ההתחנכות מתחילה ב"מדורים", ב"אולמים" מוצגים התוצרים והיצירות שעובדו והפקו ב"מדורים", וה"ספירות" מקיפות את ה"מדורים" וה"אולמים" ומוליכות אליהם ומהם.
אין מדור חשוב ומדור פחות חשוב, ואין מוקדם ומאוחר. השאלה אינה אלא זו: היכן אתה נמצא עתה ומתי תרהיב עוז להכנס אל אחד המדורים?

    מתוך: משה כספי – החינוך מחר – עם עובד, 1979 – עמ' 204-206

   מבוא לפרק תשיעי – "על אתר" (תיאור חופשי, ספרותי) 

אותה קבוצה/כיתה שאיתה עבדתי היתה כיתה מיוחדת – קבוצת ילדים שאפשר היה לחוש הנכונות ללמוד, נכונות שאפילו מורה בינוני כמוני לא יכול היה לדכא. לכן, לקראת סיום אותה שנה, הצבתי לעצמי מטרה – במקום להפיק הצגה קצרה כפי שהיה נהוג העזרתי לעשות משהו אחר ולבנות, יחד עם הילדים, דגם של "כל עתר". עברו שנים רבות מאז. בזכוני היה אירוע מאד מוצלח, אבל ידוע שזכונות משתבחים עם הזמן, ואולי התמונה שנשמרה בראש שלי לא שיקפה את המציאות. דווקא דאגתי שמישהו יקליט חלקים מהאירוע בוידיאו, אבל במהלך השנים הקלטת אבדה ונשארתי עם הזכרונות בלד.

עד עכשיו. במהלך כשבועיים בחודש אוגוסט ערכתי נקיון מקיף בחלק (רק חלק!) מהניירת שלי בחדר העובדה בבית. מצאתי מסמכים מעניינים רבים, וגם את קלטת הווידיאו (בפורמט Betamax שאפילו לפני שהווידאו פסה מהעולם יצא מהשימוש) – קלטת שכבר שכנעתי את עצמי שלעולם לא אמצא. ואכן, הקלטת מתעדת את אותו אירוע סיום שנה של כיתה ו' – עם הסברים בעברית של אדם שאז היה רק 11 שנים בארץ, ולא תמיד נעים לשמוע את הדיבור שלו.

יריד קלטת


איתרתי חברה שעדיין ממירה קלטות Betamax ובחשש רב מסרתי אותה אליה. החשש נבע משתי סיבות סותרות – פן ההמרה לא תצליח ולא אראה את הסרט, ופן היא תצליח ואגלה שבעצם אין מה לראות. ההמרה הצליחה, והופתעתי לגלות שמדובר בסרט בעל שעה שלמה. לא זכרתי שהיה כל כך ארוך. אני חייב להודות שלא הכל מעניין (יש אפילו קטע בת שתי דקות, שגזרתי, שבו רק רואים רגליים ושומעים את הצלם ועוד מישהו משוחחים על בעיה טכנית).

משה ו-"כל עתר" אינם מוזכרים בתיאור של המדורים שבניתי עם הילדים. מן הסתם התוצאה איננה נאמנה לחזון של משה אלא רק נסיון להמשיך את הרעיונות שלו באירוע שנבנה יחד עם תלמידים. לא מוכרים לי נסיונות אחרים שמתעדים בנייה של "כל עתר" ולכן נדמה לי שיש כאן ערך היסטורי. ומעבר לכך, על אף אי הנוחות לצפות בעצמי ובנסיון חינוכי שלי יותר מ-35 שנים מאוחר יותר, נדמה לי שבהחלט אפשר להגיד שמדובר בנסיון מוצלח.


אבל מה עם הסרט כבר!?!

      אז סוף סוף - הנה!
החלק הראשון - הכנות לקראת האירועהחלק השני - תיאור תחנות הלמידההחלק השלישי - הציבור מבקר & ברכותבתקווה שאכן הכל באמת מעניין  
עדכון אחרון: ספטמבר, 2019