האתר מבוסס על חוברת הדרכה
שיצאה לאור מטעם
האגף לחינוך יסודי
משרד החינוך
תשס"ד

כתבה:
מירה גלעד

המשך