תדריך

תהליך רכישת השפה מתואר בדפים האלה באמצעות תשובות לשאלות נפוצות על התהליך.

  1. כיצד כדאי לארגן את הרכיבים הפיזיים בסביבה ממוחשבת?
2. אילו סוגי אינטראקציות מתרחשים בסביבה הממוחשבת?
3. כיצד לארגן ביעילות את זמן המורה וזמן הלומדים?
4. מה מאפיין את המטלות הלימודיות?
5. מהו הערך שבפרסום תוצרי הכתיבה?
6. מה לגבי ילדים בעלי צרכים מיוחדים?
7. מה הן האפשרויות למשוב ולהערכה?
8. מה הלאה? איך נמשיך מכיתה ג'?