במקום לקרוא ספרים ...
       פרויקטים לפנאי הווירטואלי


לא כל העיסוקים האינטרנטיים שלי מתאימים לקטגוריות שיצרתי כאשר האתר הזה יצא לאויר העולם. זה לא נורא, אבל זה דורש לא מעט מחשבה: היכן לאחסן חלקים חדשים שמתפתחים שלא נצפו מראש. הפתרון ההגיוני ביותר הוא ליצור איזור שפועל כ-"כלבויניק", איזור שלתוכו אני יכול לשפוך כל מה שאיננו שייך לאיזורים המוגדרים האחרים. ואפילו אם בינתיים אין הרבה כאן, וגם אם אין לי יותר מדי זמן מיותר לשחק עם זה, צפוי שעם הזמן האיזור הזה יגדל.

Prenatal Communiques
  איתן נולד בסוף דצמבר, 1991. שנה אחרי-כן, הגשתי לציפי חוברת מורכבת ממכתבים שבועיים שכתבתי לו בעת שהותו ברחם. זמן רב אני חושב על הפקת החוברת הזאת כאתרון באינטרנט, וסוף-סוף יצא לי לדאוג לכך. האתרון מופיע באנגלית בלבד.

חודש אחד - לקראת הנסיגה, שלב א'
    בחורף של שנת 1985 שירתתי חודש מילואים בלבנון. במהלך התקופה הזאת אספתי פריטים רבים ששיקפו (לדעתי) את החודש. אחרי השחרור ערכתי את החפצים שאספתי לתוך תערוכה שנדדה למספר מקומות בארץ. מאז שהתנסיתי בבניית אתרי אינטרנט רציתי להעביר את התעורכה הזאת לאתר. סוף סוף, 19 שנים מאוחר יותר, נדמה לי שהצלחתי.
העליתי לרשת גירסה בעברית, וגם גירסה באנגלית. שניהן נגישות בקלות מהדף הראשי של התערוכה.