הוא שירת אותי נאמנה במשך זמן ממושך.

יש אנשים שקשה להם להפרד מהמחברות שלהם מבית הספר היסודי. יש אחרים שלא יודעים לזרוק קמיע ישן, למרות שהוא לא הוכיח את עצמו. יש אפילו אנשים שלא מסוגלים לזרוק נעליים ישנות.

קובץ החתימה שלי, אותן שורות נחמדות שמצורפות באופן אוטומטי לכמעט כל מכתב שאני שולח, היה לחלק חשוב מהזהות שלי. אך מה לעשות, ואותו קובץ מציין שאין לי דפים אישיים נגישים ברשת. הכנתי את הקובץ ההוא אחרי שהדפים שקובץ חתימה עוד יותר ישן שהפנה אליהם נעלמו, וחשבתי שעוד מעט אכין אתר חדש. ה-"עוד מעט" הזה הפך למצב הקבוע במשך יותר משלוש שנים. עכשיו המצב הזה משתנה. אני צריך להפרד מאותו קובץ ולאמץ חדש. לפחות אוכל להנציח את הידיד הוותיק הזה כאן.

   ---------------------------------------------------------------
   Jay Hurvitz / jhurvitz@ort.org.il / Kibbutz Hatzor / 08-8579245
         temporarily without accessible personal web pages,
         and not really sure that that's such a bad thing
          ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---
         One of the advantages of being disorderly is that
         one is constantly making exciting discoveries.
                                                  A.A. Milne
   ---------------------------------------------------------------